دهان ایران حیوان نمایش ایرانی اخبار فرهنگی و هنری

دهان: ایران حیوان نمایش ایرانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار حوادث تصویر + اعتراف خواننده رپ به قتل ناپدری در هواخواهی از مادر

پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ اعلام کرد: خواننده رپ معروف در ساعت ۲۰:۱۵ روز جاری به ارتکاب جنایت و قتل همسر مادرش با انگیزه حمایت از مادر خود اعتراف

تصویر + اعتراف خواننده رپ به قتل ناپدری در هواخواهی از مادر

اعتراف خواننده رپ به قتل ناپدری در هواخواهی از مادر + عکس

عبارات مهم : اخبار

خواننده رپ معروف به قتل ناپدری اش اعتراف کرد .

پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ اعلام کرد: خواننده رپ معروف در ساعت ۲۰:۱۵ روز جاری به ارتکاب جنایت و قتل همسر مادرش با انگیزه حمایت از مادر خود اعتراف کرد .

تصویر + اعتراف خواننده رپ به قتل ناپدری در هواخواهی از مادر

متهم در اعترافات اولیه عنوان داشت که بعد از تماس برادرم از کشور امریکا مبنی بر اینکه مقتول با مادرم درگیر شده است ، به سرعت خودم را به منزل رساندم ؛ زمانیکه به عنوان درگیری او با مادرم اعتراض کردم با یکدیگر درگیر شدیم که طی درگیری متوفی را مورد ضرب و جرح قرار دادم .

اخبار حوادث – ایلنا

پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ اعلام کرد: خواننده رپ معروف در ساعت ۲۰:۱۵ روز جاری به ارتکاب جنایت و قتل همسر مادرش با انگیزه حمایت از مادر خود اعتراف

واژه های کلیدی: اخبار | حوادث | اعتراف | خواننده | اعترافات | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs