دهان ایران حیوان نمایش ایرانی اخبار فرهنگی و هنری

دهان: ایران حیوان نمایش ایرانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی واکنش سخنگوی وزارت خارجه به سخنان بی اساس مشاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه در تصویر العمل به بیانات اخیر «جرد کوشنر» مشاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا در نشست مرکز سیاست خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز و اتهامات واهی وی

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به سخنان بی اساس مشاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به سخنان بی اساس مشاور ارشد مدیر جمهور آمریکا

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه در تصویر العمل به بیانات اخیر «جرد کوشنر» مشاور ارشد مدیر جمهور آمریکا در نشست مرکز سیاست خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز و اتهامات واهی وی به کشورمان، این اتهامات را ناشی از سرخوردگی و ناراحتی مقامات آمریکایی دانست.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی اظهار کرد: اگر تلاش ها و فداکاری های اخیر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی در منطقه و از جمله کشورهای عراق و سوریه نبود، خیابان های آمریکا هم اکنون شاهد ترور و کارها خشونت آمیز از سوی گروه های افراط گرا بود و بدهید جهت جامعه جهانی باید قدردان فداکاری ها و سیاست های اصولی و عقلایی کشور عزیزمان ایران در جهت مقابله با جریان های افراط گرا و تروریستی در منطقه باشد.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به سخنان بی اساس مشاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا

قاسمی افزود: انتساب جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به تجاوزگری و افراط گرایی از سوی مشاور ارشد مدیر جمهور آمریکا، در واقع تصویر العمل توأم با ناراحتی، سرخوردگی و افسردگی مقامات آمریکایی در قبال تلاش های کشور عزیزمان ایران در مقابله با تروریسم بوده و آنان را متوسل به بهانه های واهی علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران کرده و بدهید ترتیب بقای خویش را در ایجاد فضای تنش آلود علیه جمهوری اسلامی در منطقه می پندارند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در آخر خاطرنشان کرد: این اتهامات واهی در حالی انجام می گیرد که کشور عزیزمان ایران عالی ترین روابط را با همسایگان خود در منطقه دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در تصویر العمل به بیانات اخیر «جرد کوشنر» مشاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا در نشست مرکز سیاست خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز و اتهامات واهی وی

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | آمریکا | افراط گرایی | وزارت خارجه | مقامات آمریکا | وزارت امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs