دهان ایران حیوان نمایش ایرانی اخبار فرهنگی و هنری

دهان: ایران حیوان نمایش ایرانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی محدودیت مدیر دولت اصلاحات بر مبنای‌ مصوبه شورای امنیت ملی و دستور دادستان است / سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: محدودیت خاتمی بر مبنای‌ مصوبه کمیته شورای امنیت ملی و دستور دادستان است.

محدودیت مدیر دولت اصلاحات بر مبنای‌ مصوبه شورای امنیت ملی و دستور دادستان است / سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه: محدودیت مدیر دولت اصلاحات بر مبنای مصوبه شورای امنیت ملی و دستور دادستان است

عبارات مهم : امنیت

سخنگوی قوه قضاییه گفت: محدودیت خاتمی بر مبنای مصوبه کمیته شورای امنیت ملی و دستور دادستان است.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه آیا هنگامی که احمدی نژاد نظام را زیر پرسش می برد محدودیت جهت خاتمی پیش می آید؟ گفت: راجع به محدودیت های خاتمی صحبت کرده ام و دیگر تکرار نمی کنم. ولی در مورد احمدی نژاد باید گفت که در آینده قوه قضائیه در وقت مقتضی به آن پیگیری می کند.

محدودیت مدیر دولت اصلاحات بر مبنای‌ مصوبه شورای امنیت ملی و دستور دادستان است / سخنگوی قوه قضاییه

وی در پاسخ به پرسش دانشجویی مبنی بر اینکه اوضاع ممنوع التصویری خاتمی چگونه است؟ وزارت علوم می گوید چیزی راجع به ممنوع التصویری خاتمی به ما ابلاغ نشده است؟ گفت: مدیر جمهور اول گفت راجع به حصر مصوبه ای نیست ولی بعد قبول کرد که وجود دارد. در شورای امنیت کمیته ای تشکیل شده است است که در دبیرخانه است و در آنجا تصمیمی گرفته شد. دادستان هم چنین تصمیمی گرفت. از مقررات اختصاصی داخل دانشگاه خبر ندارم ولی این محدودیت بر مبنای مصوبه کمیته شورای امنیت ملی و دستور دادستان است.

واژه های کلیدی: امنیت | محدودیت | سخنگوی قوه قضاییه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs