دهان ایران حیوان نمایش ایرانی اخبار فرهنگی و هنری

دهان: ایران حیوان نمایش ایرانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی سران نظام باید به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتماد داشته باشند / محمدهاشمی

معاون اجرایی دولت های سازندگی و اصلاحات گفت: شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران متعلق به یک گروه و جریان سیاسی نیست، متعلق به همه گروه ها و شهروندان هست. همه گروه ه

سران نظام باید به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتماد داشته باشند / محمدهاشمی

محمدهاشمی: سران نظام باید به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتماد داشته باشند

عبارات مهم : ایران

اگر ضریب اعتبار سیاسی شهردار از تخصصش زیاد نباشد، کمتر نیست

معاون اجرایی دولت های سازندگی و اصلاحات گفت: شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران متعلق به یک گروه و جریان سیاسی نیست، متعلق به همه گروه ها و شهروندان هست. همه گروه های سیاسی باید شهردار را امین بدانند و به او اعتماد داشته باشند تا حرف ها و پیشنهادهای ارزش را با او در میان بگذارند.

محمد هاشمی راجع به بلاتکلیفی در سطح مدیریت عالی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و ضرورت سامان پیدا کردن مدیریت شهری پایتخت به خبرآنلاین گفت: «ثبات» از اصول مدیریت است و بی ثباتی آفتی جهت هر حوزه مدیریتی محسوب می شود. هر چقدر مدیر نیرومند باشد ولی بی ثبات، قطعا نمی تواند برنامه ریزی و درست عمل کند.

سران نظام باید به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتماد داشته باشند / محمدهاشمی

وی افزود: پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگترین کلانشهر کشور است و 8 تا 10 میلیون جمعیت دارد. شهردار باید پرسشها گوناگون شهری را پیگیری کند ولی بدون ثبات این مسئله امکان تحقق نخواهد داشت. البته راجع به شرایطی که جهت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران پیش آمد و او استعفا داد نمی توانم اظهارنظر کنم ولی هر کس عامل این مسئله بود، بداند که متأسفانه به مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران ظلم شد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب یادآور شد: مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران استحقاق آن را دارند شهردار نیرومند و با ثبات در مدیریت شهرداری داشته باشند تا او بتواند بحث ترافیک و مترو را به عنوان مهمترین مسئله پایتخت دنبال کند. اگر برنامه ریزی جهت تکمیل پروژه مترو در وقت مدیریت قبلی عملی می شد، امروز پایتخت کشور عزیزمان ایران این پرسشها ترافیکی را نداشت؛ چون آینده نگری آن بود که مترو روزی 7-8 میلیون نفر را جابه جا کند ولی شهردار سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران روی احداث دو پل وقت گذاشت و به پیشبرد پروژه مترو کمتر پرداخت. بنابراین آثارش این شد که امروز مترو فقط 2 میلیون مسافر جابه جا می کند.

معاون اجرایی دولت های سازندگی و اصلاحات گفت: شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران متعلق به یک گروه و جریان سیاسی نیست، متعلق به همه گروه ها و شهروندان هست. همه گروه ه

وی تغییرات لحظه ای برنامه ها را آسیب رسان به حال مدیریت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران خواند و افزود: ثبات در مدیریت می تواند رافع پرسشها پایتخت کشور عزیزمان ایران باشد. شهرداری باید گزینش شود که نه 4 سال بلکه 8 سال بماند تا بتواند پرسشها شهر را حل کند.

معاون اجرایی دولت های سازندگی و اصلاحات راجع به علت مخالفت بعضی اعضای شورای شهر با شهردار شدن محسن هاشمی، گفت: با موافقان و مخالفان صحبت نکردم و زیاد به این مسئله ورود پیدا نمی کنم. چون با آقا محسن ارتباط خویشاوندی دارم و اظهارنظرم راجع به او مسئله است.

وی افزود: کسانی که می گویند آقا محسن هاشمی فرد نیرومند جهت شهردار شدن هست، سخنان خود را مبتنی بر معادلات و محاسباتی انجام می دهند. آقا محسن آشنا و مشرف به پرسشها مهم شهری هست، برنامه خوبی جهت تکمیل پروژه مترو و حل پرسشها ترافیکی و آلودگی هوای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دارد.

سران نظام باید به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتماد داشته باشند / محمدهاشمی

هاشمی یادآور شد: در دیدارهای نوروزی و بحث های محفلی دیدم هنگامی که صحبت می کند، امور شهر را به پرسشها مهم همچون ترافیک و آلودگی هوا و پرسشها روزانه تقسیم می کند. در واقع به پرسشها شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مسلط و آشنا است و اطلاعات کامل نسبت به اولویت ها و پرسشها دارد.

وی افزود: البته شاید آقا محسن تنها فردی نباشد که اطلاعات کامل نسبت به پرسشها شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دارد ولی مسئله شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران فقط گزینش یک شهردار متخصص با نگاه کارشناسی نیست. بلکه پایتخت کشور عزیزمان ایران پایتخت هست. جمعیت 8 تا 10 میلیونی با پرسشها گوناگون دارد بعد اگر ضریب اعتبار سیاسی شهردار از تخصصش زیاد نباشد کمتر نیست.

معاون اجرایی دولت های سازندگی و اصلاحات گفت: شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران متعلق به یک گروه و جریان سیاسی نیست، متعلق به همه گروه ها و شهروندان هست. همه گروه ه

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: جناح ها، گروه ها، شخصیت ها و مسئولان باید شهردار را بپذیرند و با او همکاری کنند بنابراین اصل اعتماد خیلی مهم است که سران نظام به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتماد داشته باشند او را بپذیرند و با او همکاری کنند.

معاون اجرایی دولت های سازندگی و اصلاحات افزود: شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران متعلق به یک گروه، یک جناح یا یک خط سیاسی نیست، متعلق به همه گروه ها، گرایش ها، سلایق سیاسی و شهروندان هست. همه گروه های سیاسی باید شهردار را امین بدانند و به او اعتماد داشته باشند تا حرف ها و پیشنهادهای ارزش را با او در میان بگذارند. بعد عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران متفاوت با یک شهردار شهر دور افتاده هست. بنابراین علاوه بر تخصص و آشنایی با مدیریت شهری، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران باید مقبولیت میان گروه های سیاسی و سران نظام داشته باشد.

سران نظام باید به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتماد داشته باشند / محمدهاشمی

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | شهردار | مدیریت | مدیریت | شهرداری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs