دهان ایران حیوان نمایش ایرانی اخبار فرهنگی و هنری

دهان: ایران حیوان نمایش ایرانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نان شب نمایندگان لو رفت!

جنجال های پرسش از مدیر جمهور در مجلس ادامه دارد؛ قاسم میرزایی نکو در این باره گفته است: پرسش از رییس جمهور در مجلس نان شب عده ای از نمایندگان است…

نان شب نمایندگان لو رفت!

نان شب نمایندگان لو رفت!

عبارات مهم : انجمن

جنجال های پرسش از مدیر جمهور در مجلس ادامه دارد؛ قاسم میرزایی نکو در این باره گفته است: پرسش از رییس جمهور در مجلس نان شب عده ای از نمایندگان است…

اگر نان نداری به سفره بیا

نان شب نمایندگان لو رفت!

سوالی بکن چند تا از «حسن»

بزن جیغ و یکدفعه فریاد کن

یهو آن وسط جر بده پیرهن

جنجال های پرسش از مدیر جمهور در مجلس ادامه دارد؛ قاسم میرزایی نکو در این باره گفته است: پرسش از رییس جمهور در مجلس نان شب عده ای از نمایندگان است…

بزن برسر و دست و پاهای خود

هر از گاهی از ریش خود مو بکن

بگو آنچه را که به ذهنت رسید

که بی ربط و با ربط حرفی بزن

نان شب نمایندگان لو رفت!

بگو اینکه تنها تو آورده ای

بلایی که نازل شده است بر وطن

جنجال های پرسش از مدیر جمهور در مجلس ادامه دارد؛ قاسم میرزایی نکو در این باره گفته است: پرسش از رییس جمهور در مجلس نان شب عده ای از نمایندگان است…

مقصر تو هستی که در این زمان

شده نابهنجار وضع یمن

بینداز بر گردنش هر چه شد

نان شب نمایندگان لو رفت!

همه دردسرهای عهد کهن

به ظاهر اگر چه بسی راحت است

ولی است در بطن آن فوت و فن؛

بگو اینکه من هر چه را گفته ام

همه بوده حرف دل مرد و زن

نه اینها فقط گفته های من است

که گویند مردم به هر انجمن

نشاید که نام تورا دوست گفت

که هم سفره گشتی تو با اهرمن

به این شیوه خود را تو شیرین کنی

که کاری است پر حاقل و پرثمن

نه تنها به سفره تو نان می بری

که خود نان چربی زنی بر بدن

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: انجمن | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs