دهان ایران حیوان نمایش ایرانی اخبار فرهنگی و هنری

دهان: ایران حیوان نمایش ایرانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری حال مهران غفوریان خوب است

به گزارش ایسنا، مهران مهام، تهیه کننده سریال «پنچری» در گفت وگو با ایسنا راجع به آخرین اوضاع سلامتی مهران غفوریان گفت: عمل جراحی مهران غفوریان با موفقیت انجام

حال مهران غفوریان خوب است

حال مهران غفوریان خوب است

عبارات مهم : سریال

عمل مهران غفوریان با موفقیت انجام شد و به بخش انتقال یافته شده است است.

به گزارش ایسنا، مهران مهام، تهیه کننده سریال «پنچری» در گفت وگو با ایسنا راجع به آخرین اوضاع سلامتی مهران غفوریان گفت: عمل جراحی مهران غفوریان با موفقیت انجام شد و اکنون به بخش انتقال یافته شده است ودرحال ریکاوری است.

حال مهران غفوریان خوب است

او ادامه داد: مهران از ناحیه پا دچار مسئله شده است بود که شب گذشته به علت درد شدید در بیمارستان نیکان خوابیدن و به تشخیص دکتر زریانی – دکتر معالج وی – امروز صبح عمل شد.

مهام راجع به وقت ترخیص غفوریان گفت: او امشب و فردا شب در بیمارستان خوابیدن است.

به گزارش ایسنا، مهران مهام، تهیه کننده سریال «پنچری» در گفت وگو با ایسنا راجع به آخرین اوضاع سلامتی مهران غفوریان گفت: عمل جراحی مهران غفوریان با موفقیت انجام

تهیه کننده سریال پنچری راجع به ادامه بازی غفوریان در این سریال توضیح داد: غفوریان بعد از اصلاح حالش و با شرایط جدید، به بازی در سریال «پنچری» ادامه خواهد داد.

واژه های کلیدی: سریال | موفقیت | خوابیدن | تهیه کننده | بیمارستان | مهران غفوریان | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs