دهان ایران حیوان نمایش ایرانی اخبار فرهنگی و هنری

دهان: ایران حیوان نمایش ایرانی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر + پرستش پسر 8 ساله به عنوان یکی از خدایان هندوها

پسر 8 ساله هندی به خاطر داشتن دمی بلند در ناحیه کمرش به عنوان پدیده ای خاص و یکی از خدایان هندی تبدیل شده است است و مردم وی را پرستش می کنند.

تصاویر + پرستش پسر 8 ساله به عنوان یکی از خدایان هندوها

پرستش پسر 8 ساله به عنوان یکی از خدایان هندوها+تصاویر

عبارات مهم : زندگی

پسر 8 ساله هندی به خاطر داشتن دمی بلند در ناحیه کمرش به عنوان پدیده ای خاص و یکی از خدایان هندی تبدیل شده است است و مردم وی را پرستش می کنند.

به گزارش کشور عزیزمان ایران آنلاین به نقل از میرر، «دالها سینگ » 8 ساله اعتقاد است که دمش برکتی از جانب خداست و باعث می شود تا مردم به وی احترام بگذارند.

تصاویر + پرستش پسر 8 ساله به عنوان یکی از خدایان هندوها

به عقیده بومیان این پسر فرزند نماد «هانومان» خدای میمون است که بر اساس تناسخ به این شکل ظاهر شده است است.

اعضای خانواده این پسر فرزند نیز بنا بر باورهای غلط خود مانع برش دم پسر کوچکشان می شوند و کندن این دم را بد یمنی و غضب خداوند می دانند که با بلا همراه خواهد بود.

پسر 8 ساله هندی به خاطر داشتن دمی بلند در ناحیه کمرش به عنوان پدیده ای خاص و یکی از خدایان هندی تبدیل شده است است و مردم وی را پرستش می کنند.

به گفته عموی « دالها» در این باره گفت:« مادر او هنگامیکه قصد داشت تا دم پسرش را قطع کند درگذشت.»

بسیاری از مردم روستایهای اطراف پنجاب در هند جهت دیدن از این پسر به «امریتسار» روستایی که وی در آن زندگی می کند می آیند تا او را ملاقات کنند. این پسر عجیب الخلقه اکنون با عمه و پدر خود زندگی می کند.

تصاویر + پرستش پسر 8 ساله به عنوان یکی از خدایان هندوها

پسر 8 ساله هندی به خاطر داشتن دمی بلند در ناحیه کمرش به عنوان پدیده ای خاص و یکی از خدایان هندی تبدیل شده است است و مردم وی را پرستش می کنند.

تصاویر + پرستش پسر 8 ساله به عنوان یکی از خدایان هندوها

واژه های کلیدی: زندگی | فرزند | اخبار گوناگون

تصاویر + پرستش پسر 8 ساله به عنوان یکی از خدایان هندوها

تصاویر + پرستش پسر 8 ساله به عنوان یکی از خدایان هندوها

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs